O soutěži Hudební olympiáda ČR

Soutěž je určena dětem a mládeži se zájmem o hudbu ve věku 12 až 19 let ze základních, středních a základních uměleckých škol.

Pravidla

Soutěžící čekají čtyři disciplíny zaměřené na ryze praktické znalosti a dovednosti (tedy nikoli na hudební nauku jako takovou):

  •  Vědomostní a poslechový kvíz (neveřejné)
  •  Ověření rytmických a pěveckých dovedností. Zpěv možno nahradit hrou všeobecně známé melodie z listu na svůj nástroj (neveřejné)
  •  Zpěv lidové nebo umělé písně v českém jazyce ve formě koncertního vystoupení, tedy před publikem (veřejné)
  •  Koncertní provedení vlastní předem připravené skladby (veřejné)

V Hudební olympiádě ČR zvítězí ten, kdo získá celkově nejvyšší počet bodů v součtu všech disciplín. Porota udělí i mimořádná ocenění v dílčích disciplínách a za osobité výkony.

Soutěž je sice kláním, ale především příležitostí k hudebnímu setkání těch, komu hudba a muzicírování přináší radost.

Nejnovější příspěvky

Rubriky

Sponzorství