O soutěži Hudební olympiáda ČR

Soutěž je určena dětem a mládeži se zájmem o hudbu ve věku 12 až 19 let ze základních, středních a základních uměleckých škol.

Soutěž proběhne ve dnech 23. – 24. února 2024 v prostorách Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy, ZUŠ v následujících kategoriích:

1. kategorie: 12 – 15 let

2. kategorie: 16 – 19 let

Před soutěží

Do soutěže jsou soutěžící přijati na základě přihlášky vyplněné pedagogem a zaslaného motivačního dopisu žáka/ žákyně.

Po oznámení přijetí do soutěže si soutěžící chystá vlastní hudební skladbu či píseň, a to jakéhokoli charakteru, žánru a v libovolném obsazení. Před samotnou soutěží budou žáci vyzváni, aby odevzdali notový zápis své skladby. V rámci soutěžního dne soutěžící svoji skladbu prezentuje na koncertě sám nebo se spoluhráči tak, aby dodržel zamýšlené obsazení. Délka skladby či písně: max. 3 minuty.

Dále si soutěžící připravuje zpěv libovolné písně lidové nebo umělé, zpívané česky. Max. délka písně je opět 3 min. Při soutěžním koncertě není v této soutěžní disciplíně povolen zpěv s využitím mikrofonu.

Soutěžící si v čase před soutěží rozšiřují své poznatky a všeobecný hudební rozhled na základě zaslaných tipů okruhů soutěžních témat a poslechových skladeb, prozpěvují si vybrané lidové písně a zdokonalují svoji pohotovost při čtení kratšího rytmického modelu.

Pravidla

Soutěžící čekají čtyři disciplíny zaměřené na ryze praktické znalosti a dovednosti (tedy nikoli na hudební nauku jako takovou):

  •  Vědomostní a poslechový kvíz (neveřejné)
  •  Ověření rytmických a pěveckých dovedností. Zpěv možno nahradit hrou všeobecně známé melodie z listu na svůj nástroj (neveřejné)
  •  Zpěv lidové nebo umělé písně v českém jazyce ve formě koncertního vystoupení, tedy před publikem (veřejné)
  •  Koncertní provedení vlastní předem připravené skladby (veřejné)

Soutěž je sice kláním, ale především příležitostí k hudebnímu setkání těch, komu hudba a muzicírování přináší radost. V Hudební olympiádě ČR zvítězí ten, kdo získá celkově nejvyšší počet bodů v součtu všech disciplín. Porota může dále udělit mimořádná ocenění v dílčích disciplínách.

Zpěv písně a předvedení vlastní skladby či písně jsou veřejnými soutěžními disciplínami. Na provedení vlastní skladby se spolu se soutěžícím může podílet jeho pedagog, spolužáci apod.

Na soutěž přijíždí soutěžící se svým pedagogem. V době konání neveřejných částí soutěže jsou pro pedagoga, rodiče soutěžího a další doprovázející osoby připraveny zajímavé hudební workshopy.