2012 Tallin

V letech 2012 se v Talinnu konala první Mezinárodní hudební olympiáda. Jejím cílem bylo posílit pozici hudební výchovy jako kreativního předmětu v systému vzdělávání v jednotlivých zemích účastníků, motivovat mladé lidi a nabídnout jim příležitost k vlastnímu uměleckému sebevyjádření na mezinárodním poli, rozšiřovat možnosti ke komponování hudby, rozvíjet hudební znalosti pro další rozvoj hudební tvořivosti mladých.

Ve druhém ročníku soutěže a zároveň při první české účasti roku 2014 v Rize zastupoval Českou republiky student Lukáš Janata, kterého do soutěže vyslala Společnost pro hudební výchovu ČR. Student Pražské konzervatoře a absolvent ZŠ a ZUŠ Liberec, školy s rozšířenou výukou Hv, zvítězil v nejprestižnější soutěžní disciplíně v prezentaci vlastní kompozice a v celkovém hodnocení obsadil 2. místo.

V roce 2016 v litevské Klaipedě hájil barvy české hudební výchovy žák 8. třídy ZŠ v Úvalech Václav Šolc. V celkovém pořadí skončil náš zástupce v bronzovém pásmu. Václav Šolce do mezinárodní soutěže vyslala opět SHV ČR.

V roce 2018 se uskutečnil 1. ročník národního kola hudební olympiády u nás v České republice. Vítězové 2018 Martin Sadílek (GMHS Praha) a Filip Štrobl se svým spoluhráčem (Soukromá ZUŠ SOLIS, s.r.o., České Budějovice) odletěli, podporováni SHV ČR, reprezentovat naši zemi do estonského Tallinu. Martin Sadílek zde obsadil stříbrné pásmo, Filip Štrobl s Václavem Voharčíkem pásmo bronzové.

Absolutní vítězkou soutěže se stala Anna Jiřičková. Spolu s Ludmilou Hanou Houfkovou (obě GMHS Praha) se měly vydat na mezinárodní kolo soutěže na Kypru. K němu však již bohužel v důsledku rozšíření pandemie nedošlo.