2020 – 2. ročník ČR

V sobotu 8. února 2020 se konal 2. ročník celostátní soutěže pro všestranně hudebně nadané děti a mládež ze základních, středních a základních uměleckých škol – Hudební olympiáda ČR 2020. Dle nastaveného modelu Mezinárodní hudební olympiády se po dvou letech sešli a utkali v přátelském boji vybraní žáci a studenti ve dvou kategoriích (12–15 a 16–19 let). Organizátorem soutěže byla opět Společnost pro hudební výchovu ČR, spolupořadateli Katedra hudební výchovy PedF UK Praha a Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, ZUŠ (dále GMHS). Na půdě GMHS se celodenní hudební klání odehrávalo stejně jako před dvěma lety. Na soutěžící i tentokrát čekaly čtyři disciplíny – atraktivně pojatý hudebně teoretický test, zkouška intonační a rytmické dovednosti (zazpívání melodie z notového zápisu některé z doporučených písní a realizaci rytmu jiné z nich), zpěv lidové nebo umělé písně v českém jazyce, a provedení vlastní předem připravené skladby nebo písničky. Cílem bylo najít žáka/studenta, který prokáže nejlepší uvedené ryze praktické znalosti a dovednosti, a bude vhodným reprezentantem na 5. Mezinárodní hudební olympiádě konané letos na Kypru. Celkem bylo vybráno 19 soutěžících (nakonec se jich zúčastnilo 15, z toho 3 chlapci a 12 dívek).

Hned na úvod vystoupil student PedF UK Praha, písničkář Michal „Čichal“ Horák. Ten navodil příjemnou atmosféru a předvedl za doprovodu na různé hudební nástroje tři ze svých autorských písní s vtipným textem a chytlavými melodiemi. Poté čekal na soutěžící první úkol, zábavně pojatý hudebně teoretický a poslechový test. V něm se objevily zejména skladby hudebních osobností, jejichž výročí připadá na roky 2019 nebo 2020. Během této neveřejné disciplíny se rodiče, učitelé a další přítomní mohli zúčastnit prvního z doprovodných programů, workshopu Mgr. Jaromíra Synka, Ph.D. – Prezentace a výroba netradičních hudebních nástrojů. Po hodině odcházeli přítomní s rozmanitými instrumenty z přírodních nebo recyklovatelných zdrojů s velmi nízkou pořizovací cenou. Zkrátka radost pro každého ředitele školy, který jistě velmi rád podpoří podobné aktivity. Po přestávce proběhlo první veřejné vystoupení soutěžících, na kterém předvedli své hlasové kvality. Podmínkou této disciplíny byl zpěv v českém jazyce. V obou kategoriích bylo možné slyšet písně lidové i umělé, s doprovodem vlastním nebo korepetitorů na rozmanité hudební nástroje, dokonce i autorské. V obou kategoriích bylo možné slyšet písně lidové i umělé, v některých případech autorské, za doprovodu korepetitorů nebo vlastního na rozmanité hudební nástroje. Publikum podporovalo své favority a kvitovalo pohotovou, citlivou a vtipnou moderaci Martina Herrmanna. Nutno dodat, že výkony soutěžících v této disciplíně byly velmi vyrovnané.

Po obědě následovala druhá neveřejná část olympiády, zkouška intonačních a rytmických dovedností. I v tomto případě je třeba zmínit, že nešlo o nudné vytleskávání nebo vyťukávání a zpěv nezáživných neznámých melodií. Soutěžící dostali během podzimu k dispozici zpěvník s doporučenými písněmi, jejichž úryvek u zkoušky předváděli. I přes atraktivitu tohoto úkolu se některým olympionikům příliš nedařilo. Nutno ovšem poznamenat, že se zde objevily i výkony brilantní. Ve výsledkové tabulce patřila zkouška z intonace a rytmu spolu s teoretickým testem k náročnějším úkolům hudebního klání. Pro nesoutěžící byl po obědě připraven další doprovodný program, tentokrát workshop s MgA. Tomášem Krejčou, Ph.D. – Hrej, poslouchej, improvizuj, skládej… Rodiče i kamarádi si tedy mohli na vlastní kůži vyzkoušet základy kompozice a hudebního tvoření pod vedením zkušeného pedagoga a skladatele. Vrcholem celého olympijského dne byl koncert vlastních skladeb soutěžících. Opět bylo možné slyšet širokou škálu skladeb různé technické i kompoziční náročnosti. Jednalo se o díla čistě instrumentální pro jednotlivce nebo komorní uskupení, a písně (české i anglické) s doprovodem i a capella s českými nebo anglickými texty. V několika případech z důvodu nemoci některého z doprovazečů pohotově zaskakovali povolaní korepetitoři i z řad odborné poroty. Nepochybně stojí za zmínku, že i tak se do provedení vlastních skladeb zapojilo víc než 24 spoluhráčů.

Po skončení této posluchačsky atraktivní části následovalo focení fotografování a pro olympioniky za účasti veřejnosti poslední doprovodný program. Ten zajistil PhDr. Petr Zeman, Ph.D. a ukulele. Na závěr byl jako překvapení každému soutěžícímu nástroj ponechán jako první z celé řady cen. Zatímco probíhal „ukulelí“ workshop, odborná porota ve složení Rafaela Drgáčová (ZUŠ Jeseník), Mgr. Gabriela Füssyová (ZUŠ Hnúšť – Slovensko), Prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D. (UJEP Ústí nad Labem, HAMU Praha), PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (GMHS, ZUŠ Mladá Boleslav), PaedDr. Jan Prchal (UJEP Ústí nad Labem, PedF UK Praha, ZŠ a ZUŠ Jabloňová Liberec), Mgr. Jaromír Synek, Ph.D. (PedF Univerzity Palackého Olomouc), PaedDr. Alena Tichá, Ph.D. (PedF UK Praha) a MgA. Jakub Waldmann (GMHS) měla skutečně velmi nelehkou úlohu. Současně připravovala svá hodnocení studentská porota z řad posluchačů Katedry HV PedF UK Praha. Ti svou přítomností během soutěžního dne a zejména svým hodnocením vyjádřili velkou podporu ještě mladším talentům, než jsou oni sami. Někteří zavzpomínali na své úspěchy, ale především coby budoucí učitelé měli možnost nahlédnout do specifického a inspirativního prostředí. Je tedy i na nich, aby v nadcházejících letech hledali a nalézali podobně hudebně nadšené a nadané žáky. V této souvislosti zřetelně nabývá významu hlavní myšlenka celé hudební olympiády, motivace k aktivní a tvořivé hudební výchově ze strany pedagogů i žáků.

Je nutné vyzdvihnout celkově velmi vyrovnané závěrečné výsledky, žádný ze soutěžících v konkurenci ostatních vyloženě „nepohořel“. Olympionici i ostatní přítomní kladně hodnotili průběh celého dne i klání samotného, a oceňovali i férovost a atmosféru. V I. kategorii byla udělena dokonce čtyři zlatá pásma – na 3. místě skončil Enis Bennour (ZŠ s RVHV a ZUŠ, Teplice), na 2. Kristýna Říhová (Gym. Jar. Heyrovského, Praha) a vítězkou se stala Anna Jiřičková (GMHS, Praha). Mezi staršími obsadil 3. místo Matěj Rajm (Gym. Mnichovo Hradiště), 2. místo Adéla Přibylová (Gym. J. K. Tyla, Hradec Králové) a zvítězila Ludmila Hana Houfková (GMHS, Praha). Anna Jiřičková se stala také absolutní vítězkou a bude vyslána (spolu se svými spoluhráčkami její autorské skladby Alžbětou Rüklovou a Anežkou Jiřičkovou) s Ludmilou Hanou Houfkovou na zmiňovanou Mezinárodní hudební olympiádu konanou 22.–25. 4. 2020 na Kypru. Někteří soutěžící si odnesli kromě hodnotných cen také mimořádná ocenění např. za pěvecký projev, zvládnutí hudební formy nebo vícehlasou vokální skladbu. „Sluší se poděkovat zejména rodičům a pedagogům za lásku, podporu a zázemí, které svým potomkům a svěřencům poskytují“, pravil na závěr olympijského dne předseda SHV ČR Jan Prchal. Přidáváme poděkování i letošním sponzorům a partnerům celostátního kola HO ČR, kterými byly subjekty: Česká filharmonie, Český rozhlas – Vltava, DISK Multimedia, Eurytmie, GMHS, časopis Harmonie, časopis Hudební výchova, Katedra HV PedF UK Praha, Kytary.cz, Mezinárodní hudební festival Pražské jaro, Národní muzeum, PETROF, spol. s r. o., PETROF Gallery, Plastika a. s., Reneta Music a TdB Production.

Eliška Mejvaldová