O soutěži Hudební olympiáda ČR

Soutěž je určena dětem a mládeži se zájmem o hudbu ve věku 12 až 19 let ze základních, středních a základních uměleckých škol.

Soutěžící čekají čtyři disciplíny zaměřené na ryze praktické znalosti a dovednosti (tedy nikoli pouze na hudební nauku jako takovou):

  • atraktivně pojatý hudebně teoretický a poslechový test,
  • zkouška intonační a rytmické dovednosti (zazpívání melodie z notového zápisu některé z doporučených písní a realizaci rytmu jiné z nich),
  • zpěv lidové nebo umělé písně v českém jazyce
  • a provedení vlastní předem připravené skladby nebo písničky.

V Hudební olympiádě ČR zvítězí ten, kdo získá celkově nejvyšší počet bodů v součtu všech disciplín. Porota udělí i mimořádná ocenění v dílčích disciplínách a za osobité výkony.

Soutěž je kláním a příležitostí k hudebnímu setkání jednotlivců. Vítězové soutěže budou mít možnost reprezentovat Českou republiku na 5. Mezinárodní hudební olympiádě, která proběhne na jaře 2020 v Polsku.

V letech 2012 se v Talinnu konala první Mezinárodní hudební olympiáda. Jejím cílem bylo posílit pozici hudební výchovy jako kreativního předmětu v systému vzdělávání v jednotlivých zemích účastníků, motivovat mladé lidi a nabídnout jim příležitost k vlastnímu uměleckému sebevyjádření na mezinárodním poli, rozšiřovat možnosti ke komponování hudby, rozvíjet hudební znalosti pro další rozvoj hudební tvořivosti mladých.

Ve druhém ročníku soutěže a zároveň při první české účasti roku 2014 v Rize zastupoval Českou republiky student Lukáš Janata, kterého do soutěže vyslala Společnost pro hudební výchovu ČR. Student Pražské konzervatoře a absolvent ZŠ a ZUŠ Liberec, školy s rozšířenou výukou Hv, zvítězil v nejprestižnější soutěžní disciplíně v prezentaci vlastní kompozice a v celkovém hodnocení obsadil 2. místo.

V roce 2016 v litevské Klaipedě hájil barvy české hudební výchovy žák 8. třídy ZŠ v Úvalech Václav Šolc. V celkovém pořadí skončil náš zástupce v bronzovém pásmu. Václav Šolce do mezinárodní soutěže vyslala opět SHV ČR.

V příštím roce 2018 se uskuteční další, v pořadí 4. mezinárodní hudební olympiáda. Aby Českou republiku mohl reprezentovat zástupce vzešlý z národního kola této soutěže, která u nás dosud neexistuje, rozhodla se SHV ČR iniciovat vznik Hudební olympiády ČR.

Výsledky 1. ročníku

1. Kategorie (12 - 15 let)

Zlaté pásmo

Martin Sadílek - GMHS Praha
(účast na 4. Mezinárodní hudební olympiádě v Tallinu 17. - 21.4.2018
Anna Jiřičková - GMHS Praha


Stříbrné pásmo

Tereza Bušová - ZŠ a ZUŠ Jabloňová, Liberec
Veronika Korčáková - ZUŠ V. Kaprálové, Brno
Lucie Kovářová - Gymnázium dr. A. Randy, Jablonec n. Nisou
Josefína Hudcová - ZUŠ Mladá Boleslav
František Sládek - GMHS Praha


Bronzové pásmo

Václav Voharčík - Soukromá ZUŠ SOLIS, s.r.o., České Budějovice
Karel Michal Houfek - GMHS Praha

2. Kategorie (16 - 19 let)

Zlaté pásmo

Filip Štrobl - Soukromá ZUŠ SOLIS, s.r.o., České Budějovice
(účast na 4. Mezinárodní hudební olympiádě v Tallinu 17. - 21.4.2018
Ludmila Hana Houfková - GMHS Praha


Stříbrné pásmo

Tereza Kinská - ZUŠ Střezina, Hradec Králové


Bronzové pásmo

Kristýna Gilarová - ZUŠ Střezina, Hradec Králové
Erika Čermáková - Gymnázium Jana Palacha, Praha 1

Mimořádná ocenění

1. Kategorie (12 - 15 let)

Mimořádné ocenění poroty za provedení vlastní kompozice

Martin Sadílek - GMHS Praha
Anna Jiřičková - GMHS Praha
František Sládek Václav Voharčík


Mimořádné ocenění za originalitu vlastní kompozice

Josefína Hudcová - ZUŠ Mladá Boleslav


Mimořádné ocenění za vynikající pěvecký projev

Lucie Kovářová - Gymnázium dr. A. Randy, Jablonec n. Nisou

2. Kategorie (16 - 19 let)

Mimořádné ocenění poroty za provedení vlastní kompozice:

Aneta Budzanowská - GMHS Praha
Ludmila Hana Houfková - GMHS
Filip Štrobl - Soukromá ZUŠ SOLIS, s.r.o., České Budějovice


Mimořádné ocenění za vynikající výkon ve zkoušce intonační a rytmické dovednosti

Filip Štrobl - Soukromá ZUŠ SOLIS, s.r.o., České Budějovice

Organizace

Hudební olympiáda ČR proběhne ve dnech 7. - 8. února 2020
v prostorách Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy, ZUŠ ve dvou kategoriích:
1. kategorie: 12 – 15 let
2. kategorie: 16 – 19 let

V rámci dvoudenního soutěžního klání se mladí muzikanti zúčastní hudebního workshopu a vystoupí na dvou soutěžních koncertech (zpěv písně, provedení vlastní skladby nebo písně). Na soutěž doprovodí soutěžící pedagogové, kteří je do soutěže přihlásili. Na provedení vlastních skladeb se mohou podílet další osoby (spolužáci, členové sboru nebo souboru, případně doprovázející pedagog, využít lze i současných technologií).

Orzanizační pokyny, informace

Místo konání:

Gymnázium a Hudební škola hl.m. Prahy, ZUŠ
Komenského nám. 400/ 9, 130 00 Praha 3
Kontakt: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.
tel. 604 316 568

Jak se k nám dostanete?

Ke stažení

Přihlášku, která je k dispozici na www.hudebniolympiada.cz do soutěže podává jménem svého žáka/ žákyně hudební pedagog.
Současně soutěžící samostatně vypracuje motivační dopis v minimální délce jedné strany A4, který bude odeslán nejpozději do 20. září 2019 spolu s přihláškou na adresu: shvcr@seznam.cz V předmětu zprávy uvede Modop HudOl a své příjmení.

Motivační dopis by měl obsahovat co nejvěrnější obraz zájemce o soutěž v souvislosti s hudbou: stručný hudební životopis (na jaký hrají hudební nástroj a jak dlouho, jak se podílí na hudebním životě místa své školy nebo svého bydliště, jaký druh hudby rádi poslouchají a proč, zda rádi zpívají a při jakých příležitostech, případné zkušenosti s tvorbou vlastních skladeb, jaké plány mají v souvislosti se svými hudebními aktivitami do budoucna, proč právě oni by měli být vybráni jako účastníci Hudební olympiády ČR. Mohou uvést i své dosavadní úspěchy – účast na soutěžích, koncertech, nahrávkách…

Na základě zaslané přihlášky a motivačního dopisu bude do celostátního kola vybráno odbornou komisí třicet soutěžících, kteří budou o své účasti v soutěži informováni nejpozději do 15. října 2019. Zároveň s vyrozuměním dostanou pokyn k úhradě registračního poplatku 500,- Kč za soutěžícího (fakturu lze vystavit na školu nebo fyzickou osobu).

Pro pedagogy i soutěžící je připravena metodická podpora: na stránkách soutěže www.hudebniolympiada.cz budou zveřejněny seznamy doporučených písní a poslechových skladeb napříč hudebními žánry, elektronický zpěvník lidových písní a modelové úlohy a kvízy, se kterými se soutěžící setkají v teoretickém a poslechovém testu. Vlastní hudební kompozici (instrumentální skladbu, písničku nebo i jinou formu) na požádání přepíšeme v notačním programu.