2018 Tallin

Je středa 18. dubna 2018. Zaplněný komorní sál Estonské akademie hudby a divadla tleská úvodnímu projevu Ene Kangron, hlavní organizátorky a duchovní matky projektu nazvaného Mezinárodní hudební olympiáda. Proslov to není nijak dlouhý, Kangron moudře dává při slavnostním zahájení hudební soutěže přednost vystoupení studentů místní vysoké školy, kteří tak otvírají čtyřdenní setkání žáků a studentů všeobecných škol z osmi států světa. Zástupci Estonska, Lotyšska, Litvy, Chorvatska, Slovinska, České republiky, Polska a Kypru jsou ve svých zemích vítězové národních kol této soutěže a do hlavního města Estonska Tallinnu přijeli poměřit své síly s dalšími všestranně hudebně nadanými dívkami a chlapci z dalších evropských zemí. IV. mezinárodní hudební olympiáda není nikterak mamutí záležitost. Vzhledem k organizační náročnosti soutěže je v regulích omezen maximální počet účastníků na číslo 33. V letošním ročníku soutěže se představí celkem třicet mladých hudebníků dohromady ve dvou kategoriích. První kategorie je určena žákům od 12 do 15 let, druhá pak mladým od 16 do 19 let.

Uvítací ceremoniál je u konce. Organizátoři, kteří hostili již první mezinárodní hudební olympiádu před šesti lety, mají své zkušenosti a nechávají hostům po jejich cestě klidný večer s možností poslední taktické přípravy na hotelu v centru Tallinnu. Komorní dojem ze soutěže vzhledem k počtu účastníků se při bližším pohledu brzy rozptýlí. Soutěžící totiž nedorazili do hlavního města Estonska zdaleka sami. Mnozí jsou doprovázeni jedním, někteří oběma rodiči, svým pedagogem, nebo hned dvěma. Nezřídka soutěžícího doplňuje spoluhráč či zpěvák, nebo dokonce více osob, kteří jsou zde od toho, aby mu pomohli prezentovat vlastní skladbu. Kupříkladu lotyšská výprava zaplnila celý autobus, početnou výpravu tvoří ale také Chorvaté. Českou republiku reprezentují Martin Sadílek z Prahy, doprovázený tatínkem a svojí paní profesorkou Hanou Müllerovou z GMHS Praha, a Filip Štrobl z Českých Budějovic s kamarádem a spoluhráčem Václavem Voharčíkem a paní učitelkou Martinou Šobovou ze soukromé ZUŠ Solis, s.r.o. Martin a Filip jsou vítězové 1. hudební olympiády ČR, která se uskutečnila 17. února 20128 v Praze a jejich cestu na zahraniční klání finančně podpořila Společnost pro hudební výchovu ČR v čele se svým předsedou Janem Prchalem.

Každá zúčastněná země, která zde má soutěžícího, je zastoupena i v porotě soutěže. A tak, zatímco mládež první večer odpočívá, porota zasedá k pracovní večeři, aby si ujasnila způsob hodnocení a společně prošla připravený harmonogram olympiády, aby od následujícího rána vše běželo tak, jak má. Netřeba žádného velkého seznamování, protože porota ve složení: Ene Kangron (Estonsko, Estonská akademie hudby a divadla, národní koordinátorka EAS), Ruta Girdzijauskiene (Lotyšsko, Unverzita v Klaipedě, národní koordinátorka EAS), Gabriela Karin Konkol (Polsko, Hudební akademie v Gdaňsku, národní koordinátorka EAS), Branka Rotar Pance (Slovinsko, Hudební akademie v Ljubljaně, národní koordinátorka EAS), Suzana Goldin (Chorvatsko, Hudební škola Ivana Matetiće Ronjgova), Jiřina Jiřičková (ČR, SHV ČR a GMHS Praha) a Chryso Gregoriou (Kypr, Ministerstvo školství a kultury) je navlas totožná, jako tomu bylo v předchozím ročníku v roce 2016 v lotyšské Klaipedě. Novým je předseda poroty Olav Ehala, uznávaný estonský skladatel a klavírista, autor muzikálů, hudby k filmům a inscenacím a od roku 2001 předseda estonského svazu skladatelů.

Druhý den přesně v deset hodin sedí soutěžící rozděleni spravedlivě po patnácti ve dvou třídách estonské Akademie a začínají vyplňovat teoreticko – poslechový test. Podle očekávání je jedna jeho část věnována estonskému skladateli Veljo Tormisovi a jeho skladbám. Test trvá hodinu a po něm následuje zkouška čtení z listu a prověrka rytmické pohotovosti. Vše probíhá poměrně rychle. Soutěžící vstupují jednotlivě do zkušební místnosti před odbornou porotu, vylosují si melodicko – rytmický úryvek a úryvek rytmický. Během několika málo sekund si vyberou, zda první úryvek zazpívají či zahrají na nástroj, další pak povětšinou zatleskají. Výkony soutěžících jsou velmi vyrovnané, a tak rozhodují o větším či menším zisku bodů v podstatě maličkosti. V zásadě se však porota shoduje, že připravené úryvky jsou spíše jednodušší a v budoucnu by měly být o stupeň náročnější, aby se soutěžní pole více rozřadilo.

Po obědě v kantýně Akademie následuje veřejný koncert mladší kategorie ve zpěvu. Z patnácti vokálních vystoupení, z nichž všem byl doporučen výběr písně zpívané ve vlastním jazyce, jich je jedna třetina bez doprovodu. Dvanáctiletý Martin Sadílek zpívá s úspěchem píseň Ježka, Voskovce a Wericha Nebe na zemi. Na harfu jej doprovází jeho paní profesorka. Slovinská soutěžící se pro změnu doprovodí sama na kytaru, většina dalších písní je s doprovodem klavíru. Znějí písně lidové i umělé, všechny velmi kvalitně zazpívané. O vyrovnanosti soutěžících svědčí fakt, že rozdíl mezi nejlepším skóre jednoho (součet hodnocení všech porotců vydělený jejich počtem) a nejnižším hodnocením soutěžícího je pouhých 2,6 bodu. Nejvyšší možná známka 15 je těsně atakována lotyšskou dívkou, která získává 14,8 bodů. Po kratší přestávce se koná pěvecký koncert 2. kategorie. Zde jsou konečné výsledky ještě vyrovnanější. Jako doprovodný nástroj opět dominuje klavír. Lotyška Marta zpívá a doprovází se sama na housle, Litevka Gintare zpívá procítěně za doprovodu perkusí a minimalistického ostinátního doprovodu na keyboard. Litevec Mates se při zpěvu doprovází na klavír sám, zpěv Kypřana Enyalose se nese za zvuků nejen klavíru, ale i marimby a flétny. Osmnáctiletého Filipa Štrobla doprovází na keyboard patnáctiletý Václav Voharčík, který se mimochodem také účastnil 1. české hudební olympiády v únoru 2018 v Praze. Filip zpívá Karlem Gottem proslavenou Lady Karneval, a jeho vystoupení je velmi povedené.

V čase večeře porota usilovně hledá čas na dokončení korektur písemných testů, ke kterým se od rána vrací v každé volné chvíli. Soutěžící zatím ladí na „lehčí“ notu, někteří se převlékají do národních kostýmů a ve skupině naposledy procvičují připravenou píseň, skladbu či tanec, kterým představí svoji zemi. Při nesoutěžním koncertě v uvolněné atmosféře společně vystoupí početná enkláva lotyšské výpravy, Slovinci doplňují své taneční číslo obrazy ze slovinského venkova na plátně, Kypřané zvednou část publika ze židlí a společně si zatančí jednoduchý lidový tanec. Martin Sadílek zpívá a hraje na harfu několik českých národních písní v úpravě Jaroslava Krčka. Posluchači Martinovi nadšeně tleskají. Filip Štrobl s Václavem Voharčíkem hrají na dva keyboardy kompozici sestavenou Janem Prchalem, předsedou SHV ČR. Jan Prchal tuto skladbu napsal speciálně pro toto vystoupení v Tallinnu. Rozsahem nevelká, avšak vtipná skladba tvořená úryvky nejznámějších českých melodií publikum baví a chlapci sklízí zasloužený ohlas.

Pátek 20. dubna přináší očekávané napětí, dva koncerty s provedením vlastním kompozic soutěžících. Také bodové ohodnocení za tuto „královskou „ disciplínu je nejvyšší. Koncert 1. kategorie přináší instrumentální výkony výborné technické kvality (dua klavír – příčná flétna, klavír – kytara), jemné skladbičky odpovídající prožívání a životním zkušenostem dvanácti – až patnáctiletých dětí (píseň s kytarou, klavírní kompozice), stejně jako pohodářskou píseň za doprovodu kontrabasu, klavíru, kytary a bong, polyfonní kompozici pro housle a violoncello, líbivou skladbu pro klavír a dudy či sólový zpěv za doprovodu jemného sboru, klavíru a houslí. Nad všemi výkony i skladbami samotnými dominuje Martin Sadílek se svojí skladbou Žert pro harfu. Martin získává jednoznačně nejvyšší počet bodů od všech porotců v této hudebně olympijské disciplíně a ihned po skončení koncertu porota jednomyslně navrhuje, aby Martin znovu zahrál svoji skladbu na závěrečném ceremoniálu před udílením cen.

Začíná koncert vlastních kompozic soutěžících od šestnácti do devatenácti let. Řada soutěžících právě nyní vytahuje trumfy z rukávu a na pódium nastupují spoluhráči. Litevka Inga prezentuje svoji skladbu spolu s dalšími čtyřmi hráči (ukulele, dvoje housle, violoncello, triangl a chimes), Lotyšan Jekabs nechává rozeznít svoji kompozici plnou neotřelých nápadů pro klavír, kontrabas a kantelu, Filip Štrobl předvádí spolu s Václavem Voharčíkem skladbu pro dva keyboardy Frozen Sleep. Rozhodně zajímavou kompozici představuje Kypřan Rafael. Hraje na trubku za současného znění audiozáznamu s rozmanitými ruchy a hluky ulice. Originální hudební nápady přináší kompozice na marimbu a bicí soupravu Enyalose taktéž z Kypru. Nejvyšší ocenění za vlastní kompozici nakonec získává Estonec Patrik se svojí skvěle provedenou sborovou skladbou, na níž se při koncertě podílí celkem jedenáct dospělých zpěváků.

Následuje nezbytná porada poroty a vytoužený odpočinek pro soutěžící. Teprve na konci dne se totiž všichni zúčastnění dozvědí výsledky svého hudebního zápolení. Páteční večer se za přítomnosti místostarosty Tallinnu a předsedy Estonské společnosti pro hudební výchovu koná slavnostní závěrečný koncert. Na něm znovu vystupují vybraní soutěžící, kteří porotu zaujali svým zpěvem nebo provedením kompozice. Podle domluvy poroty je doplňují další žáci a studenti tak, aby každá země měla aspoň jedno zastoupení v defilé každé kategorie. Zatímco uplynulé koncerty probíhaly vždy zvlášť pro mladší a starší kategorii, na posledním olympijském koncertě vystupují vybraní soutěžící všichni v rámci jednoho koncertu. Koncert je to tedy jaksepatří dlouhý. V první části opět vystupuje Martin Sadílek a chvíli poté se vyhlašují výsledky první kategorie. Jedna zlatá medaile putuje do Estonska a dvě do Lotyšska. Stříbrnou medaile získává soutěžící z Litvy, náš Martin Sadílek a dívka opět z Lotyšska! Zvítězila dívka, která ani v jedné disciplíně nezískala nejvyšší ocenění. V celkovém součtu však dokázala získat nejvíce bodů. Martinovi Sadílkovi je udělena zvláštní cena za nejlepší provedení vlastní skladby. V druhé půli večera hraje ve společnosti těch nejlepších opět i Filip Štrobl s Václavem Voharčíkem. V jeho kategorii se na prvních místech v celkovém pořadí umísťují zástupci Litvy, Lotyšska a Estonska, ze stříbrné medaile se raduje ještě Chorvat a již zmíněný Enyalos z Kypru. Filip Štrobl si odnáší bronzové ocenění. Také v této kategorii vítězí dívka, která v žádné disciplíně nezískala nejvyšší ohodnocení. Nezaujatého pozorovatele tiše těší upřímná radost chorvatského chlapce, který bezprostředně před svým pěveckým vystoupením v předchozím dnu dostal zřejmě epileptický záchvat.

Ceny jsou rozdány. Na soutěžící i všechny ostatní čeká v předsálí komorního sálu obří hudební olympijský dort a další občerstvení. Všude vládne radostná nálada. Soutěžící si vzájemně poklepávají na rameno a vyslovují si slova obdivu. Někteří se těší, že se ještě druhý den sejdou při společně organizované prohlídce Tallinnu. Jiní si naplánovali před odletem domů vlastní program. Martin Sadílek i Filip Štrobl s Václavem Voharčíkem si za odměnu nadělují výlet trajektem z Tallinnu do dvě hodiny vzdálených Helsinek. Spokojeni se do Tallinnu vracejí navečer a společně pak odlétají plní zážitků zpět do Čech.

4. mezinárodní hudební olympiádu v Tallinnu pro studenty všeobecných škol zorganizovala Estonská akademie hudby a divadla (EAMT) a Estonská společnost pro hudební výchovu (ESME) ve spolupráci s Evropskou asociací pro hudbu ve školách (EAS) a Estonské ministerstvo školství a výzkumu. O tom, kde se uskuteční za dva roky další ročník mezinárodní hudební olympiády, není ještě rozhodnuto. Pořadatelství zvažuje Polsko a Kypr. Jisté však je, že Česká republika, díky své účasti na posledních třech mezinárodních hudebních olympiádách a upořádání 1. ročníku české hudební olympiády, jehož se ujala Společnost pro hudební výchovu ČR, byla spolu s Chorvatskem a Kyprem oficiálně přijata za člena Výboru mezinárodní hudební olympiády.Jiřina Jiřičková