2018 – 1. ročník ČR

Po celostátně rozšířené výzvě SHV ČR, která proběhla na jaře 2017, bylo do soutěže na základě motivačních dopisů a osobních doporučení hudebních pedagogů přijato patnáct soutěžících. S časovým předstihem byli vybraní účastníci podrobně informování o chystaném formátu soutěže, motivováni k poslechu doporučených skladeb a především k vytvoření vlastní kompozice.

Formát Hudební olympiády ČR vycházel z mezinárodního vzoru – soutěž měla čtyři disciplíny, jejichž cílem bylo najít pokud možno všestranně hudebně rozvinutého mladého člověka. Nešlo tedy o to najít vítěze jednotlivých disciplín. Každý soutěžící absolvoval hudebně teoretický test spojený s poslechovými úkoly, prověrku intonačních a rytmických dovedností, zpěv písně a předvedení vlastní předem zaslané kompozice. Zatímco první dvě disciplíny byly neveřejné, v rámci soutěžního dne proběhly dva hojně navštívené koncerty – pěvecký a koncert vlastních skladeb. Pro pěvecké vystoupení bylo stanoveno jediné kritérium. Píseň, která zazní, bude zazpívána v češtině. Také pro vlastní kompozici byla studentům při jejich přípravě ponechána volnost. Nebyla stanovena náročnost, instrumentace, hudební žánr, ani maximální délka skladby. Jediné, co bylo požadováno, bylo zapsání skladby v jednom z běžných notačních programů a zaslání partitury ještě před vlastním konáním soutěže.

V době neveřejných částí soutěže 17. února na GMHS Praha byla pedagogům studentů, stejně jako rodičům soutěžících, pozvaným hostům a dalším návštěvníkům soutěže nabídnuta možnost účastnit se doprovodného programu. Jeho první část byla věnována rozhovoru s mladou talentovanou nevidomou klavíristkou, studentkou AMU Ráchel Skleničkovou, která taktéž usedla do odborné poroty soutěže. Rozhovor s Ráchel Skleničkovou vedl moderátor dne Mgr. Martin Herrmann. Druhý blok doprovodného programu vyplnil workshop Bc. Ondřeje Tichého z pražského spolku Potichounku. V něm se účastníci pokusili najít prostřednictvím rozmanitých hudebních nástrojů z celého světa společnou řeč. V závěru soutěžního dne čekala na soutěžící a všechny další zájemce odměna v podobě workshopu s boomwhackery a Mgr. Jakubem Kacarem z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Všichni soutěžící dostali sadu ozvučených plastových tyčí jako dárek a měli tak bezprostřední příležitost si jejich vlastnosti prakticky a s humorem ověřit.

1. české hudební olympiády se zúčastnilo devět soutěžících v 1. kategorii (12 až 15 let) a šest v kategorii druhé (16 až 19 let), kteří přijeli do Prahy z Liberce, Mladé Boleslavi, Brna, Jablonce nad Nisou, Českých Budějovic, Hradce Králové a nejvíce byla zastoupena Praha. Kromě patnácti soutěžících (deseti dívek a pěti chlapců) se na hudební olympiádě představilo také deset studentů, kteří vystoupili buď v roli korepetitora v rámci pěveckého koncertu v dopoledních hodinách, nebo jako spoluhráči na koncertě vlastních skladeb.

Soutěž zahájil hudebně teoretický test, po němž následoval pěvecký koncert. V jeho rámci se zaskvěla Lucie Kovářová (B. Martinů: Špalíček, 3. jednání), a na konci soutěžního dne tak za svůj výkon obdržela mimořádné ocenění odborné poroty. Po obědě a chvíli odpočinku, respektive prostoru na rozehrání, se konala prověrka intonačních a rytmických dovedností (mimořádné oceněné za vynikající výkon v této oblasti získal Filip Štrobl) a posléze „zlatý hřeb“ soutěžního dne, odpolední koncert s provedením vlastních kompozic. Všichni soutěžící, kteří ve většině případů své dílo prezentovali na veřejnosti poprvé, si zasloužili obdiv a v sále panovala povzbudivá atmosféra. Zazněla rozmanitá hudební čísla různorodé vyspělosti, počínaje zpěvem písně s doprovodem klavíru (Erika Čermáková: Smířená), s přidanými houslemi (Lucie Kovářová: Stín), zpěv s nahraným podkladem, původně aranžmá pro dechový orchestr (Kristýna Gilarová: Have to Decide), přes skladby pro sólové nástroje (Tereza Bušová: Ptačí píseň – housle, Karel Michal Houfek: skladba pro trubku, Veronika Korčáková: Víry pod vodopádem – klavír, Martin Sadílek: Žert pro harfu – harfa, František Sadílek: Františkiáda – altsaxofon), skladby pro dvojici nástrojů (Václav Voharčík: Talent From the Master, Filip Štrobl: Frozen Sleep – dva keybordy, Aneta Budzanowská: Rondo pro flétnu a hoboj, Ludmila Hana Houfková: Majáky – dvě violoncella, Tereza Kinská: Sluneční fantazie – housle a klavír) až po kompozici po zobcovou flétnu, housle a violoncello (Anna Jiřičková: Na procházce). Mimořádné ocenění za provedení vlastní kompozice získalo hned několik soutěžících. Jednoznačně nejvyšší bodový zisk v této disciplíně obdržela Aneta Budzanowská (GMHS Praha) a mimořádné ocenění poroty si za originalitu své kompozici vysloužila Josefína Hudcová, která ve třinácti letech složila filozoficky pojatý melodram s názvem Kámen. V něm recitátorku doprovodila vlastní hrou na violu.

Celý soutěžní den hodnotila desetičlenná odborná porota. Jejím předsedou byl PaedDr. Jan Prchal a členy doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc. (KHV PedF UK), prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D. (KHV PedF UJEP), okresní a krajská metodička hudební nauky v Olomouckém kraji, místopředsedkyně sekce HN při AZUŠ Rafaela Drgáčová (ZUŠ Jeseník), hlasová pedagožka PhDr. Alena Tichá, PhD. (KHV PedF UK) zástupce ředitele GMHS Praha MgA. Jakub Waldman (GMHS Praha), sbormistr a pedagog souborové a orchestrální hry Mgr. Michal Reiser (GMHS Praha), hudební skladatel a pedagog Jiří Horáček (ZUŠ Mladá Boleslav), PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.(GMHS Praha, ZUŠ Mladá Boleslav) a Ráchel Skleničková (studentka AMU Praha).

Veřejné části soutěže vedle odborné poroty hodnotila také porota studentská, tvořená posluchačkami katedry hudební výchovy PedF UK. Studentská porota se snažila posuzovat projev soutěžících komplexně a svým hodnocením, které bylo nezávislé na odborné porotě, motivovat účastníky soutěže i s ohledem na jejich další hudební počiny po skončení soutěže. Studentky vedené PaedDr. Janem Prchalem se věnovaly přípravě hudební olympiády jednak před jejím samotným konáním soutěže, a také po jejím skončení se budou v letním semestru 2018 v rámci výuky poznatky, které získaly díky práci ve studentské porotě dále, zabývat.

Odborná porota na základě svých výsledků udělila na konci dne ocenění v podobě zlatých, stříbrných a bronzových pásem. Rozřazení soutěžících bylo výsledkem součtu dílčích výsledků z jednotlivých disciplín, kde v každé disciplíně mohl soutěžící získat maximum dvacet pět bodů v celkovém součtu tedy rovných sto bodů.

Vítězem 1. kategorie se stal Martin Sadílek (GMHS Praha), ve 2. kategorii zvítězil Filip Štrobl (Soukromá ZUŠ Solis, s.r.o., České Budějovice).

Zatímco v Hudební olympiádě ČR soutěžilo 15 talentovaných mladých lidí, v mezinárodní soutěži, která proběhne 18. až 21. dubna 2018 v Tallinnu je maximální počet účastníků třicet tři a soutěž potrvá tři dny. Všichni zúčastnění jsou delegovány porotami národních kol soutěže. Záměr SHV ČR vybrat vhodného účastníka mezinárodní soutěže se naplnil. Českou republiku budou v Estonsku zastupovat dvanáctiletý Martin Sadílek a osmnáctiletý Filip Štrobl, kterého při hře vlastní kompozice podpoří jeho spoluhráč Václav Voharčík. Společnost pro hudební výchovu ČR uhradí výhercům a jejich pedagogům výdaje spojené s účastí na mezinárodním klání.

Hudební olympiáda ČR nabídla talentovaným mladým lidem možnost uměleckého vyjádření a veřejné prezentace své hudební všestrannosti. Společnost pro hudební výchovu ČR jednoznačně souzní s programovými myšlenkami mezinárodní hudební olympiády. Po prvním ročníku, který velmi výrazně kopíroval koncept mezinárodní soutěže, však nyní bude hledat další cesty, jak soutěž nejen realizovat, ale ve svém obsahu více přiblížit potřebám a možnostem obecné školní hudební výchovy u nás.

Společnost pro hudební výchovu ČR, hlavní organizátor Hudební olympiády ČR, děkuje touto cestou spolupořadatelům Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy a Pedagogické fakultě UK v Praze. Za poskytnutí věcných cen děkuje společnostem Kytary.cz, Petrof s.r.o., mezinárodnímu hudebnímu festivalu Pražské jaro, Národnímu muzeu – Muzeu České hudby, Petrovi Prchalovi, Jaroslavu Musilovi a mediálním partnerům: Českému rozhlasu – stanici Vltava, časopisům Harmonie a Hudební výchova.

Jiřina Jiřičková